2023

Dátum

2023 12 31                            Az élet mulandósága

2023 12 25                           E földön békesség

2023 12 20                           Mária és Zakariás hálaéneke

2023 12 17                            Van-e olajad?

2023 12 10                           Ne szeressétek a világot

2023 11 26                           Mint Noé napjaiban

2023 11 25                           Az Emberfiának jele

2023 12 02                         Mély álmodból meg kell lelkem válni

2023 11 25                          Akkor feltűnik az Emberfiának jele

2023 11 24                         A nagy nyomorűság

2023 11 23                         A vajúdó világ

2023 11 22                        Szív körülmetélése

2023 11 19                        Királyi papság

2023 11 15                        Az imádságról-2

2023 11 05                        Bocsásd meg vétkeinket

2023 11 01                        Egyedül hit által

2023 10 25                      Fürödj meg és megtisztulsz

2023 10 22                      Kétféle életút

2023 10 15                      Dávid és Betsabé

2023 10 08                     Az imádságról-1

2023 10 04                     Ne szégyenüljenek meg miattam

2023 09 27                     Próbatételeink

2023 09 24                    Világosságban járni

2023 09 20                     Hit vagy meghasonlás

2023 09 17                     Minden gondotokat őreá vessétek

2023 09 13                     Keresztyén közösség

2023 09 10                    Rabságból szabadságba

2023 09 06                   Kenyércsoda

2023 09 03                   Miért engedi Isten?

2023 08 30                   Egészséges tanítás

2023 08 27                   Kegyelem és igazság

2023 08 23                  Ajándékok és szolgálatok

2023 08 20                  Mint csillagok e világon

2023 08 19                  Valóban hívő vagy?

2013 08 16                  Jövevények és idegenek

2023 08 13                  Gedeon elhívása

2023 08 09                Ezután majd megérted

2023 08 02                Szelídség, mértékletesség

2023 07 30                Bír 5 Jézus szolgálókat hív ma

2023 07 19                 Lélek gyümölcse hűség

2023 07 16                Mentsd meg a te életedet

2023 07 12                 Szívesség jóság

2023 07 09               A magvető az igét hinti

2023 07 05               Békesség, béketűrés

2023 07 02               Egymás terhét hordozzátok

2023 06 25               Ki az elveszett?

2023 06 21                Szentlélek gyümölcse öröm

2023 06 18                Hagyjad az Úrra utadat

2023 06 14                Test és lélek harca

2023 06 11                Reménységben tartatunk meg

2023 06 04               Szentlélek munkái-2

2023 05 31                Szentlélek munkái-1

2023 05 28               Pünkösd

2023 05 21                Isten szerinti szomorúság

2023 05 17                Megnyitotta elméjüket

2023 05 14                Bűntudat vagy bűnbánat?

2023 05 07               Anyák napja

2023 05 03               Péter szabadulása

2023 04 30               Új teremtés

2023 04 19                Élet vize

2023 04 16                Ján 21:1-15

2023.04.09                     Húsvét

2023.04.07               Nagypéntek

2023 04 02                 A te királyod

2023 03 29                Lábmosás

2023 03 22                Júdás

2023.03.19            Aki meg akarja tartani életét

2023.03.12              Ha tudnád, kivel beszélsz

2023.03.08               Ján 1 35-51

2013.03.05              Róm 5 1-10

2023.02.19               Melkisédek vagy Sodoma 

2023.02.12                Ha meg nem tértek

2023.02.08                      Jeremiás

2023.01.30                   Égi jelek

2023.01.25                  Mt 5:6

2023.01.22              Ábrahám és Lót

2023.01.15             Ábrahám elhívása

2023.01.08        Ézs 43:18-19 Agg 2:15

2023.01.01                Zsid 13:8-14