2018

01.01 2018 Szilveszter

HD – KP – FP 01.03 Zsolt 56:12

Klucsik Péter 01.10 Alkohol-1

01.14 I Móz 39:2-4 20-23

01.17Alkohol-2

01.21 II Móz 3:1-15

01.28 Zsolt 125:1-2

Klucsik Péter 01.31 Időbeosztás

02.11 Péld 9:10

02.14 Szoros kapu

02.18 I Ján 3:8b

02.25 Fil 4:6-7

Klucsik Péter 03.04 Zsolt 25

03.07 I Thess 4:6 III Móz 19

03.11 Ján 12:24-25

03.18 Ján 13:1-17

Klucsik Péter 03.21 I Thess 4 7-8

03.25 Mt 21:1-17

03.28 Lk 19:40

Klucsik Péter 03.30 Nagypéntek

Hrotkó Dávid és Klucsik Péter 04.01 Húsvét

Klucsik Péter és Farkas Péter 04.04 Mt 28:11-15

04.15 Jer 1:4-19

04.21 Murad keresztelője

04.22 Csel 16:9-10

04.24 Juhász Lajos temetése

Rákosszentmihályi ref lelkész 04.25 Róm 8:28

04.29 És 40:29-31

05.02 Agg 2:4-5

5.06 Zsolt 127:3 Anyák napja

5.13 Mennybemenetel

5.20 Ef 5:17-21

Klucsik Péter 5.27 Ef 1:13-14

5.30 I Kor 12:1, 12-27

6.03 Zsid 13:2

6.10 Bír 2:1-6

6.13 Csodák

6.17 Lk 19:10

6.20 Prófétálás, lelkek megítélése

6.24 Lk 19:10

6.27 Nyelvek ajándéka

Klucsik Péter 7.01 II Kor 2:1-5

7.04 Róm 12

7.08 Lk 11 3

7.15 És 25:1-9

Klucsik Péter 7.18 Ef 2:13

Hrotkó Dávid + FP 7..2 II Tim 2:1

7.25 Ákán bűne

7.29 Zsolt 121

8.05 I Ján 5:4 Júd 3v

8.08 Péld 29:18

8.12 Bír 8

8.15 Jel 1:1-8

8.19 Jóel 2:12-14

8.26 Zsid 12:1-2

8.31 I Sám 3

Szabados Gy 9.02 Megigazulás – megszentelődés

9.09 Préd 3:11

9.12 Isten szeretete

9.16 Ruth 1:1-18

9.19 Mit jelent Istenben bízni

9.23 Mókuskerék vagy Krisztus iga?

9.30 Szövetség megújítás

10.03 Versengés

10.07 Zsolt 145:13-16

10.10 Krisztus követése

10.14 IV Móz 11 Lk 9:49-50

10.17 És 9:1-7

Klucsik Péter 10.21 Három tékozló fiú

10.24 Dán 2:21, Róm 13:17

10.28 Korpáczy Ádám keresztelője

10.31 Reformáció

11.04 Lk 16:19-31

11.11 Zsolt 68:29 Kol 1:11

11.18 Zsolt 50:23

Ittzés István 11.25 I Kor 11:18-19

Klucsik Péter 11.28 Ef 2:1-5, 19

12.02 Zak 9:9

12.04 És 8:10-17

12.05 Abdiás könyve

12.09 Lk 10:16 I Thess 2:13

12.16 Lk 17:26-32

12.19 Jer 32

12.25 Karácsony 2018

Klucsik Péter és Farkas Péter 12.30 Lk 2:25-35

12.31 2018 Szilveszter Hrotkó Dávid ,Klucsik Péter és Farkas Péter